Вие сте тук

Дейности

Дейностите по проекта са групирани в пет основни направления:

 1. Дейности по анализ на процесите, интегриране с информационните системи и механизми за управление на качеството (дейности от 1.1. до 1.6)
  1. Аналитичен преглед на процесите и дейностите в СУ
  2. Стандартизация на процеси и дейности в СУ като част от системата за управление на качеството
  3. Създаване на условия за прилагане на приетите стандарти
  4. Изграждане на стимули за индивидуално мотивиране на преподавателите и служителите за непрекъснато повишаване качеството на работа
  5. Подобряване на управлението на СУ на база на обратна връзка със заинтересованите страни
  6. Планиране и описание на интеграцията на отделните информационни ресурси и системи с цел повишаване на качеството на управление на СУ и създаване на цялостна система за финансово управление
 2. Дейности  за повишаване на качеството съобразно критериите на рейтинговата система (от 2.1 до 2.5)
  1. Анализ и проследяване на реализацията на студентите
  2. Подобряване качеството на учебния процес
  3. Усъвършенстване на системата за осигуряване на учебния процес
  4. Повишаване качеството на научноизследователски процес
  5. Подобряване на социално-битовото обслужване на студентите
 3. Дейности по изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите дейности, синхронизиране и автоматизиране на информационните системи и внедряване на единни критерии в системата за управление (дейности от 3.1. до 3.3.)
  1. Създаване на механизъм за управление чрез икономизиране и оценка на ефективност на ключови дейности
  2. Анализ на мнението на потребителите на основните продукти и услуги, предлагани от СУ
  3. Синхронизиране и автоматизиране на информационните системи
 4. Дейности за информиране и публичност
 5. Дейности по управление и контрол на проекта

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer