Вие сте тук

Екип за управление

Доц. д-р Силвия Цветанска - Ръководител на проекта

silvia.tsvetanska@gmail.com

Проф. д-р Албена Чавдарова - Координатор Админстриране и управленски процеси

chavdarova@vice-rector.uni-sofia.bg

Проф. д-р Красен Стефанов - Координатор Информационни системи

krassen@fmi.uni-sofia.bg

Проф. д-р Жельо Владимиров - Координатор Анализи и системи за качество

jeve@feb.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Елиза Стефанова - Експерт мониторинг

eliza@fmi.uni-sofia.bg

  Красислава Манолова Благоева – счетоводител на проекта
 

Кристина Йовчева – Проектен администратор

k_yovcheva@uni-sofia.bg

Елица Пелтекова – технически сътрудник

epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer