Вие сте тук

Научно-приложна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта

На 7 и 8 ноември 2014 г. в Боровец се проведе Научно-приложна конференция по проблемите на управлението на качеството във висшите училища. Събитието е част от дейностите за информиране и публичност на резултатите от изпълнението на проект „Ключ към качеството“, който изпълнява Софийският университет с финансовата подкрепа на ЕСФ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На конференцията присъстваха преподаватели и служители от СУ, експерти по проекта, както и представители на други висши училища в страната. В работата на форума взеха участие колеги от Тракийския университет, Икономическия университет – Варна, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет. Конференцията се превърна във форум за споделяне на постигнатото и обмен на добри практики за изграждане на работещи системи за управление в университетите.

Съдържанието на дискусиите бе обединено в два тематични блока:

  1. Подходи, инструменти и механизми за осигуряване на качеството във висшите училища
  2. Възможности и решения за подобряване качеството на управление във висшите училища

Презентациите и обсъжданията през двата дни на конференцията бяха фокусирани около детайлно запознаване с резултатите от дейностите по проекта на СУ, свързан с усъвършенстване на системата за управление. Ключови експерти по проекта представиха пред аудиторията постигнатото по проекта, отнасящо се до:

- Надграждане на информационните системи и осигуряване на връзки между тях;

- Създаване на механизми и инструменти за повишаване качеството на учебния процес и поддържане на обратна връзка със заинтересованите страни;

- Повишаване качеството на научноизследователския процес;

- Промени в системата за атестиране на преподавателите и служителите;

- Проследяване на реализацията на студентите;

- Подобряване на комуникацията с работодателите, потребителите на научни продукти и кандидат-студентите;

- Внедряване на модел за финансова ефективност на дейността по подготовка на специалисти в СУ.

Конференцията показа, че в резултат на проекта в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече има изградена система за управление на качеството, с функциониращи подсистеми, индикатори и стандарти за качество. Създадени са информационни системи с по-добра функционалност, както и предпоставки за взимане на стратегически управленски решения, базирани на актуална информация и обратна връзка от всички заинтересовани страни.

Презентациите от събитието можете да видите частта Ресурси.

Снимки от събитието може да видите тук.

петък, November 7, 2014 - 10:00 to събота, November 8, 2014 - 14:00

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer