Вие сте тук

Цели

Основната цел на проекта е: Повишаване на качеството на образователната и научна дейност в СУ чрез усъвършенстване на системите за управление

За изпълнението на тази цел са поставени няколко подцели:

  1. Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност чрез оптимизиране на основни и спомагателни процеси в СУ;
  2. Изграждане на система за мотивиране на преподавателите и служителите за повишаване качеството на тяхната работа;
  3. Засилване на ролята на студентите и на други заинтересовани страни (работодатели, кандидат-студенти и др.);
  4. Усъвършенстване на управлението на СУ  чрез интегриране на информационните системи и синхронизирането им с тези на МОМН;
  5. Подобряване на съответствието на висшето образование с потребностите на пазара на труда чрез усъвършенстване на връзката „наука-бизнес”

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer